Regulamin

DACHOWAROLETA.PL

Regulamin sklepu DachowaRoleta.pl

§1 Postanowienia Wstępne
§2. Definicje
§3 Dane kontaktowe sklepu
§4 Wymagania techniczne
§5 Postanowienia Ogólne
§6 Oferowane towary/usługi
§7 Składanie zamówień
§8 Ceny i metody płatności
§9 Realizacja zamówień i dostawa
§10 Zakładanie Konta Klienta w Sklepie
§11 Odstąpienie od umowy
§12 Skutki odstąpienia od umowy
§13 Gwarancja i Reklamacje Towarów
§14 Gwarancja i Reklamacje Usługi Montażu
§15 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
§16 Ochrona danych osobowych
§17 Własność intelektualna
§18 Postanowienia końcowe
Zał 1: Polityka Prywatności
Zał 2: Polityka Plików Cookies
Zał. 3: Wzór odstąpienia od umowy

§1 Postanowienia Wstępne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem dachowaroleta.pl prowadzony jest przez Insdag Dariusz Hawrylik, z siedzibą w Legnicy, Poselska 33/1B, 59-220 Legnica, wpisana do Rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, NIP: 8133734627, REGON: 366223067
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, jest wzorcem umownym i określa ogólne warunki oraz zasady zawieranej Umowy Sprzedaży w sklepie internetowym https://dachowaroleta.pl/. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2019 r.

§2 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument.
 2. Sprzedający / Administrator Danych – Insdag Dariusz Hawrylik, ul. Poselska 33/1B, 59-220 Legnica, NIP: 6912253432, REGON: 366226077
 3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 4. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://dachowaroleta.pl/, za pośrednictwem którego Kupujący dokonuje zakupów oferowanych produktów i usług
 5. Umowa – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 6. Cena – wartość produktu brutto (uwzględniająca podatek VAT), bez kosztów dostawy.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru lub Montażu.
 8. Konto Klienta – zbiór zasobów i ustawień zapisanych w bazie danych Sprzedającego dla Kupującego w ramach korzystania przez niego ze Sklepu i zawierania Umów. Dostęp do Konta możliwy jest po zarejestrowaniu, a później po zalogowaniu.
 9. Montaż – dodatkowa, płatna usługa oferowana przez sklep. Profesjonalny montaż dodatków i akcesoriów okiennych przez doświadczonych fachowców.
 10. Wycena – Ustalona między Kupującym a Sprzedającym całościowa kwota do zapłaty przez Kupującego za Usługę Montażu. Jest to kwota brutto i podana jest w polskich złotych. Ostateczna wycena jest zawsze wysyłana na adres e-mail Kupującego jako potwierdzenie przyjęcia zamówienia usługi (moment zawarcia umowy).
 11. Zaliczka – kwota wniesiona przez Kupującego na poczt Wyceny za Montaż przed wykonaniem usługi. Kwota ta stanowi 30% ustalonej Wyceny i stanowi jej integralną część. Po wykonaniu przez Sprzedającego Montażu Kupujący opłaca pozostałe 70% kwoty całościowej Wyceny. Jeżeli Kupujący odstąpił od Umowy przed wykonaniem Montażu, Zaliczka jest w całości zwracana.
 12. Konfigurator – Rodzaj aplikacji ułatwiającej dobranie konkretnego modelu akcesorium do posiadanego okna Kupującego.
 13. Polityka Prywatności – dokument określający sposób przetwarzania danych w Sklepie. Polityka Prywatności stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 14. Zewnętrzny Kanał Płatności – zewnętrzny serwis:

Za pośrednictwem Zewnętrznego Kanału Płatności Kupujący dokonuje płatności iMoje – operator płatności internetowych działający jako system, który daje możliwość dokonywania oraz otrzymywania wpłat przez Internet pomiędzy osobami posiadającymi konto e-mail.

 1. Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie urządzenia Kupującego. Polityka Plików cookies stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 2. Adres e-mail – adres poczty elektronicznej (aktywny adres e-mail).
 3. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 542 z późn. zm.).
 4. Newsletter – elektroniczna forma biuletynu wysyłana przez Sprzedającego w celu informowania o nowościach, produktach i ofertach Sklepu do osób, które wyraziły dobrowolną zgodę na jego otrzymywanie.
 5. Login – adres e-mail Użytkownika.
 6. Hasło – unikalny ciąg znaków wymyślony przez Kupującego w celu autoryzacji dostępu i zabezpieczenia Konta przed dostępem do niego osób nieuprawnionych. Hasło musi mieć minimum 6 znaków. Zalecane ale nie wymagane: znak specjalny, min jedna cyfra w haśle literowym lub min jednak litera w haśle cyfrowym. Kupujący jeżeli wybierze za słabe hasło to wystarczy, że potwierdzi (zaznaczy), że decyduje się na użycie słabego hasła.
 7. Dzień roboczy – liczony w godzinach od 9.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku czasu środkowoeuropejskiego, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej albo dni urlopowych wskazanych przez Sprzedającego na stronach Sklepu lub kanałach social media Sklepu lub w wiadomości e-mail

§3 Dane kontaktowe sklepu

 1. Adres Sprzedawcy: Insdag Dariusz Hawrylik, ul. Poselska 33/1B, 59-220 Legnica
 2. NIP sprzedawcy: 6912253432 / REGON sprzedawcy: 366226077
 3. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@dachowaroleta.pl
 4. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 782260890
 5. Numer telefonu dedykowany wyłącznie usłudze Montażu: +48 576146793
 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze w godzinach od 09:00 do 18:00

§4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. Urządzenie elektroniczne z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 2. System Windows / Linux / Mac OS
 3. Przeglądarki: Firefox, Chrome, Opera, Safari; (zalecamy korzystanie z najnowszej wersji przeglądarki)
 4. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 5. Dostęp do płatności elektronicznej
 6. Włączona obsługa plików cookies

§5 Postanowienia Ogólne

 1. Sprzedający udostępnia nieodpłatnie Regulamin przed zawarciem Umowy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, a Kupujący ma obowiązek zapoznać się z jego treścią przed złożeniem zamówienia. Dodatkowo Sprzedający wysyła treść Regulaminu wraz z mailem potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji na adres e-mail Kupującego. Na żądanie Kupującego możliwe jest udostępnienie dokumentu w inny sposób, który umożliwia mu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się on posługuje.
 2. Do korzystania ze Sklepu i składania zamówień jest konieczne spełnienie wymogów technicznych przedstawionych w §4 niniejszego regulaminu.
 3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 4. Strona każdego produktu zawiera informacje takie jak: ogólny opis produktu, cena brutto, termin realizacji zamówienia przez Sprzedającego, czas i sposób dostawy. Są to informacje skierowane do ogółu i stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia Umowy. Za moment zawarcia Umowy uważa się moment, w którym Sprzedający przyjmuje zamówienie Kupującego do realizacji (Kupujący otrzyma maila o przyjęciu zamówienia do realizacji).

§6 Oferowane towary/usługi

 1. W Sklepie można zakupić sterowniki oraz akcesoria do okien dachowych tj. rolety, markizy, moskitiery, żaluzje itp. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Na stronie internetowej każdego produktu znajdują się informacje na temat produktu lub rodzajów produktów takie jak: zwięzły opis, liczba sztuk, nazwa, cena, dostępne rozmiary, dostępne kolory.
 2. Produkty oferowane w sklepie są przypisane do odpowiedniej kategorii ułatwiając tym samym wyszukanie właściwego produktu poprzez wyszukiwanie ręczne na liście produktów w kategorii lub poprzez wyszukiwarkę u góry sklepu. Sprzedający ma możliwość wprowadzenia promocji (np. w przypadku zakupu zestawów) lub wprowadzać zmiany cen oferowanych towarów. Osoby zapisane na newsletter będą informowane o organizowanych promocjach oraz wyprzedażach na bazie kodów rabatowych oraz
 3. Sprzedający oferuje również Usługę Montażu dodatków oraz akcesoriów okiennych.

§7 Składanie zamówień

 • Zamówienia mogą być składane w Sklepie wyłącznie przez osoby pełnoletnie, które mają pełną zdolność do czynności prawnych, wg. następujących kroków:
 • Kupujący wybiera interesujący go produkt i dodaje go do koszyka;
 • Domyślnie jedno kliknięcie produktu oznacza wybór jednej sztuki. Kupujący może zwiększyć lub zmniejszyć liczbę sztuk zamawianego produktu w koszyku lub przed dodaniem produktu do koszyka. Po dokonaniu zmian należy zaktualizować kartę przyciskiem w zależności od podstrony: REALIZUJ ZAMÓWIENIE lub DODAJ DO KOSZYKA;
 • Kupujący zatwierdzając koszyk przechodzi do strony gdzie może się zalogować (odpowiednio założyć Konto jeśli nie posiada) albo złożyć zamówienie bez logowania;
 • Kupujący na karcie zamówienia wpisuje dane do wysyłki oraz swoje dane kontaktowe.
 • Kupujący może wpisać na karcie zamówienia kod promocyjny (kupon). Po dokonaniu zmian należy zaktualizować kartę przyciskiem „ZASTOSUJ KUPON”. Wpisanie prawidłowego kodu rabatowego powoduje wyświetlenie się obniżonej kwoty do zapłaty;
 • Kupujący wybiera metodę płatności i potwierdza chęć zawarcia Umowy przyciskiem „KUPUJĘ I PŁACĘ ”;
 • W przypadku składania zamówienia gdy Kupujący nie jest zalogowany do Konta zostanie poproszony o akceptację Regulaminu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji transakcji. Brak akceptacji dwóch powyższych warunków uniemożliwia złożenia zamówienia;
 • Sprzedający wysyła e-mail informujący o złożeniu zamówienia przez Kupującego, który zawiera podsumowanie zamówienia opisane poniżej oraz odrębny e-mail o przyjęciu zamówienia do realizacji (moment zawarcia Umowy), który zawiera informacje o wysyłce oraz planowanej dostawie towaru. W przypadku dokonania zapłaty, a nie otrzymania e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji Kupujący może anulować ofertę kontaktując się ze Sprzedającym. W takim przypadku wpłacone środki zostają zwrócone.
 • Podsumowanie zamówienia wyświetla:
 1. szczegóły zamówienia (nazwa towaru, liczba sztuk, cena towaru, podane przez klienta wymiary);
 2. dane do wysyłki i adres dostawy;
 3. wybraną metodę płatności;
 4. kwotę do zapłaty (obejmuje cenę towaru brutto wraz z kosztem dostawy).
 5. Zamówienie Usługi Montażu odbywa się drogą mailową na adres biuro@dachowaroleta.pl . Mail należy zatytułować „Wycena montażu”. W treści maila należy podać informacje o produkcie/produktach jakie miałyby być montowane, ilości sztuk do zamontowania oraz miejscu Montażu. W razie braku możliwości kontaktu mailowego ze strony Kupującego można kontaktować się telefonicznie na numer dedykowany do tej usługi: 576146793. Cena Montażu jest ustalana indywidualnie z pracownikiem Sklepu poprzez korespondencje mailową bądź w rozmowie telefonicznej. Po rozmowie Kupujący otrzyma od Sprzedającego potwierdzenie na maila ustalonej daty wykonania Montażu oraz jego Wyceny. Jest to potwierdzenie przyjęcia zlecenia, czyli moment zawarcia umowy. Kupujący musi być obecny przy wykonywaniu Montażu. Po zrealizowaniu Usługi Kupujący sporządza z pracownikiem sklepu protokół zrealizowania Montażu.

§8 Ceny i metody płatności

 1. Ceny wszystkich produktów w Sklepie podane są w polskich złotych (ZŁ) i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy widoczny jest na karcie zamówienia. Kupujący zapoznaje się z kwotą do zapłaty (Cena produktu + koszt dostawy) przed złożeniem zamówienia – wysłaniem oferty do Sprzedającego.
 2. Sprzedający dopuszcza obniżenie ceny o udzielenie rabatu na podstawie udostępnionego przez niego kodu rabatowego bądź na podstawie okresowo wprowadzonych przez niego zniżek. Jeżeli produkt objęty jest okresową zniżką (tzw. promocją) to na stronie internetowej produktu wyświetla się cena przed udzieleniem rabatu oraz po jego udzieleniu. Taka Cena po udzieleniu rabatu powinna wyświetlać się w koszyku jak i na karcie zamówienia.
 3. Ceną towaru wiążącą dla Sprzedającego i Kupującego jest cena, która wyświetla się Kupującemu na karcie zamówienia – przed dokonaniem zapłaty.
 4. Kupujący dokonuje płatności iMoje za pomocą Zewnętrznego Kanału Płatności, przelewu bankowego.
 5. Na wszystkie zamówione towary oraz usługi w Sklepie wystawiane są dokumenty sprzedażowe (faktura lub potwierdzenie zakupu), które doręczane są razem z zakupionym towarem.
 6. Cena za usługę montażu jest ustalana indywidualnie (zgodnie z §7 podpunkt 2 niniejszego regulaminu). Warunkiem wykonania Usługi Montażu jest wpłacenie zaliczki w wysokości 30% ustalonej między Kupującym a Sprzedającym indywidualnej ceny za Montaż nie później niż 3 dni robocze od przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia (moment zawarcia Umowy). Po zrealizowaniu Montażu Kupujący jest zobowiązany do zapłaty pozostałej kwoty wyceny (kwota pomniejszona o zaliczkę, która została wpłacona przed wykonaniem usługi) nie później niż 3 dni robocze od zakończenia realizacji Montażu.
 7. Płatności za Usługę Montażu są dokonywane przelewem internetowym na konto sprzedającego:

           NKB: 58 1050 1748 1000 0092 6603 3449
Nazwa odbiorcy: Insdag Dariusz Hawrylik
Adres odbiorcy: ul. Poselska 33/1B
59-220 Legnica

§9 Realizacja zamówień i dostawa

 1. Zamówienia realizowane są w terminie do 14 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania płatności do dnia wydania rzeczy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zamówienia realizowane są przez biuro obsługi klienta w dni robocze. Zamówienia nie są realizowane w inne dni niż dni robocze. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres biuro@dachowaroleta.pl i w temacie podać numer zamówienia. Odpowiedź zostanie wysłana w ciągu 3 dni roboczych.
 3. Towary wysyłane są za pomocą kuriera. Możliwy jest również odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego po wcześniejszym ustaleniu tego ze Sprzedającym.
 4. Po zaksięgowaniu płatności Zewnętrzny Kanał Płatności wysyła e-mail do Kupującego z informacją o odnotowaniu płatności.
 5. W przypadku zakupów więcej niż jednego produktu Sprzedający dopuszcza wysyłkę produktów oddzielnie na życzenie Kupującego. W takim przypadku jednak Kupujący ponosi koszty dostawy zgodnie z dokonanym przez siebie wyborem.
 6. W szczególnych przypadkach – np. brak towaru, awaria sieci Internet, brak prądu, pożar – Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia do realizacji i poinformowania o tym Kupującego. Jeżeli środki zostały wpłacone przed przyjęciem zamówienia do realizacji, a zaistnieje sytuacja o której mowa w zdaniu poprzednim wpłacone środki podlegają zwrotowi.
 7. Usługa montażu jest realizowana maksymalnie do 7 dni roboczych od momentu wpłacenia zaliczki przez Kupującego. Na życzenie Kupującego termin ten może być późniejszy, po wcześniejszym ustaleniu tego ze Sprzedającym.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przełożenia terminu Montażu z przyczyn od niego niezależnych polegających na chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała realizować Montaż. W takim wypadku Kupujący zostanie bezzwłocznie o tym fakcie poinformowany i ustalony zostanie nowy termin realizacji Montażu.

§10 Zakładanie Konta Klienta w Sklepie

 • Aby założyć Konto Klienta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:
 • Imię nazwisko, adres, kod pocztowy, miejscowość, numer telefonu, adres e-mail.
 • Jeżeli firma to: nazwa firmy, NIP, adres, kod pocztowy, miejscowość, numer telefonu, adres e-mail.
 1. Założenie Konta Klienta w Sklepie jest darmowe.
 2. Logowanie się na Konto Klienta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 3. Aby założyć Konto Klienta konieczne jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie go, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach stworzenia i prowadzenia Konta Klienta.
 4. Kupujący ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§11 Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie czternastu (14) dni bez konieczności podawania przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy kończy się po upływie czternastu (14) dni od daty wejścia przez Kupującego albo przez wskazaną przez Kupującego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, w posiadanie towarów albo – jeżeli umowa sprzedaży dotyczy wielu towarów zamówionych przez Kupującego w ramach jednego zamówienia, ale dostarczanych przez Sprzedającego osobno – termin do odstąpienia od umowy kończy się po upływie czternastu (14) dni od dnia, w którym Kupujący albo wskazana przez Kupującego osoba trzecia inna niż przewoźnik objęła w posiadanie ostatni z dostarczanych towarów.
 3. W celu wykorzystania prawa do odstąpienia od umowy, Kupujący powinien poinformować sklep (dane kontaktowe podane w 3 niniejszego regulaminu) o swojej decyzji dotyczącej odstąpienia od niniejszej umowy poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. w formie listu wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną). Kupujący może skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia (załącznik nr.3 do niniejszego regulaminu), ale nie jest to obowiązkowe.
 4. W celu umożliwienia identyfikacji zamówienia, podczas wykonywania prawa do odstąpienia należy podać imię i nazwisko osoby, która składała zamówienie, oraz danych kontaktowych (adresu, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej), numeru zamówienia oraz informacji o towarach, co do których Kupujący chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży.
 5. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczające jest wysłanie informacji o wykonaniu prawa do odstąpienia przed upływem okresu na odstąpienie od umowy (14 dni)
 6. W sytuacji rezygnacji przez Kupującego z Montażu przed rozpoczęciem jej realizacji przez Sprzedającego, Sprzedający zwróci Kupującemu pełne kwoty uiszczone z tytułu realizacji Usługi (w tym zaliczkę, o której mowa w §8 punkt 6). W sytuacji gdy Kupujący zrezygnuje z zakupionej Usługi po rozpoczęciu jej realizacji przez Sprzedającego, Kupujący zobowiązany jest do poniesienia kosztów za czynności wykonane do chwili zawiadomienia Sprzedającego o rezygnacji z usługi, natomiast pozostała kwota zostanie Kupującemu zwrócona. Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Sprzedający wypełnił w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany poprzez niniejszy Regulamin, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.

§12 Skutki odstąpienia od umowy

 1. Jeżeli Kupujący odstąpi od umowy, Sprzedający ma obowiązek zwrócić Kupującemu wszelkie otrzymane przez Sprzedającego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wyboru przez Kupującego rodzaju dostawy innego niż najtańszy rodzaj standardowej dostawy oferowany przez dachowaroleta.pl). Płatności zostaną zwrócone bez zbędnej zwłoki i w każdym wypadku nie później niż w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych od dnia, w którym Kupujący poinformował sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrot zostanie dokonany z wykorzystaniem tej samej formy płatności, jaka została wykorzystana przy transakcji pierwotnej, chyba że Kupujący wyrazi wyraźną zgodę na inną formę płatności; w żadnym wypadku Kupujący nie zostanie obciążony jakimikolwiek opłatami wynikającymi z takiego zwrotu. Sprzedający ma prawo wstrzymać się ze zwrotem zapłaconych kwot do czasu powrotnego otrzymania odesłanych przez Kupującego towarów albo dostarczenia przez Kupującego potwierdzenia odesłania towarów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
 2. Kupujący zobowiązany będzie odesłać towary albo dostarczyć do Sprzedającego we własnym zakresie na adres podany poniżej:

          DachowaRoleta.PL, ul. Poselska 33/1B, 59-220 Legnica, tel. kontaktowy: +48 782260890

 1. Kupujący zobowiązany będzie odesłać towary bez zbędnej zwłoki, a w każdym wypadku nie później niż w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin ten będzie zachowany, jeżeli Kupujący nada towary przed upływem czternastodniowego (14 dni) okresu.
 2. To Kupujący będzie zobowiązany do pokrycia bezpośrednich kosztów zwrotu towarów.
 3. Kupujący ponosi również odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z towarami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu funkcjonowania towarów.
 4. W celu stwierdzenia charakteru, cech i sposobu funkcjonowania towarów Kupujący powinien obchodzić się z nimi i sprawdzać je z należytą ostrożnością oraz w taki sam sposób, w jaki mógł by to zrobić w sklepie. Wszelkie używanie lub sprawdzanie towarów przekraczające wskazany powyżej zakres może spowodować zmniejszenie wartości towarów, które będziemy mieli prawo potrącić przy zwrocie przez nas otrzymanych od Kupującego kwot. Określenie możliwego obniżenia wartości towarów będzie przeprowadzane indywidualnie dla każdego przypadku. Kupujący może otworzyć opakowanie i sprawdzić materiał oraz kolory towarów z odpowiednią ostrożnością. Należy się również spodziewać, że zamontowanie towarów spowoduje obniżenie ich wartości. Prosimy pamiętać, że w okresie, w którym Kupujący jest w posiadaniu towarów, do czasu ich zwrotu do Sprzedającego, ponosi on za nie odpowiedzialność, w tym za wszelkie ich uszkodzenia.

§13 Gwarancja i Reklamacje Towarów

 1. Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać wysłane w formie pisemnej na adres korespondencyjny:
  Dachowaroleta.pl
  Poselska 33/1B
  59-220 Legnica
 1. Sprzedający zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Kupującemu. W tym terminie Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru, żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.
 3. Sprzedający nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w warunkach gwarancji u producenta. Kupujący może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio u producenta. Podstawą do składania reklamacji z tytułu gwarancji producenta jest dowód zakupu (np. Faktura VAT, Paragon lub potwierdzenie przelewu z konta bankowego) oraz dane z tabliczki znamionowej.
 4. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych. W przypadku braków w reklamacji Sprzedający wezwie Kupującego do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania przez Kupującego.
 5. W przypadku uznania reklamacji Kupującego, Sprzedający zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki zrealizować w pierwszej kolejności naprawę uszkodzonego towaru bądź jego wymianę. Jeżeli powyższe nie będzie możliwe do zrealizowania Sprzedający ma obowiązek zwrócić Kupującemu wszelkie otrzymane przez Sprzedającego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wyboru przez Kupującego rodzaju dostawy innego niż najtańszy rodzaj standardowej dostawy oferowany przez dachowaroleta.pl). W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim, towar reklamowany jest zwracany Sprzedającemu.

– Zasady udzielania gwarancji przez firmę Fakro

Pobierz

– Zasady udzielania gwarancji przez firmę Velux

Pobierz

§14 Gwarancja i Reklamacje Usługi Montażu

 1. Gwarancja na Montaż obowiązuje na okres 2 lat od momentu zakończenia realizacji całej usługi.
 2. Reklamację na usługi montażowe Kupujący powinien zgłosić w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub formie wiadomości e-mail na dane podane w §4. niniejszego regulaminu.
 3. Kupujący zgłaszając reklamację powinien podać następujące informacje: imię i nazwisko Kupującego, numer Zamówienia usługi, datę realizacji Usługi, adres wykonania Usługi oraz opis szczegółowy powodu reklamacji.
 4. Sprzedający razem z wykonawcą ma prawo na każdym etapie reklamacji do dokonania oględzin w miejscu wykonania Usługi w celu weryfikacji okoliczności wynikających z reklamacji, w tym zgłaszanych ewentualnych szkód.
 5. Sprzedający jest zobowiązany powiadomić Kupującego o efekcie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Kupującego, Sprzedający zobowiązuje się w jak najszybszym trybie, bez zbędnej zwłoki zrealizować działania dążące do usunięcia stwierdzonych wad.

§15 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupującego.
 2. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na dane kontaktowe podane w 3 niniejszego Regulaminu.
 4. W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni kalendarzowych. Po rozpatrzeniu reklamacji Sprzedający zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupującego w jak najszybszym możliwym terminie.

§16 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe zarządzane są zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 22016/67995/46/RODO)
 2. Sposób przetwarzania danych w Sklepie określa Polityka Prywatności. Polityka Prywatności stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§17 Własność intelektualna

 1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do zdjęć, grafik i opisów produktów należą do Sprzedającego.
 2. Zabrania się korzystania ze Sklepu w sposób naruszający uprawnienia Sprzedającego bądź innych podmiotów.

§18 Postanowienia końcowe

 1. Kupujący jest zobowiązany do posługiwania się własnymi danymi osobowymi
 2. W Sklepie mogą znajdować się linki odsyłające do stron internetowych należących i zarządzanych przez osoby trzecie. Sprzedający nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron
 3. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedającego na stronie głównej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres, co najmniej 30 kolejnych dni kalendarzowych. Dodatkowo Użytkownicy posiadający Konto Klienta zostaną powiadomieni przez Sprzedającego poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu .
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany Cen każdego towaru. Wiążąca dla Kupującego jest Cena widoczna na karcie zamówienia w Sklepie przed zawarciem umowy. Jako moment zawarcia umowy przyjmuje się przyjęcie realizacji zamówienia przez Sprzedającego.
 5. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia i jest wiążący dla zamówień realizowanych w dacie jego obowiązywania.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego. W przypadku Umowy zawieranej z udziałem Konsumenta znajdują zastosowanie także odpowiednie przepisy odrębne właściwe dla Konsumenta zwłaszcza jeżeli zapewniają mu dalej idącą ochronę niż przewidzianą polskim prawem lub Regulaminem.
 7. W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 8. Sprzedający zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedający a Kupującym, które nie zostaną rozwiązane na drodze polubownej będą rozstrzygane przez sąd właściwy określony zgodnie z Art. 34 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 9. Załączniki Regulaminu stanowią integralną cześć Umowy:

Zał 1: Polityka Prywatności

Zał 2: Polityka Plików Cookies

Zał. 3: Wzór odstąpienia od umowy

REGULAMIN WPROWADZONO 1 KWIETNIA 2019 r.

REGULAMIN ZMODYFIKOWANO OSTATNIO 1 KWIETNIA 2019 r.

—————————————————————————————————————–